Vanliga frågor

Kemikalielagstiftningen

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om kemikalielagstiftningen och hur den fungerar i praktiken.

Ja, myndigheterna kräver att det skall vara möjligt att ta fram en kemikalieförteckning.
En riskbedömning bör göras vid de tillfällen som säkerhetsdatablad eller arbetssituationen förändras.
Man bör även uppdatera riskbedömningarna efter det skett en incident.
Detta är en ständigt pågående process men framförallt när klassificeringen av produkten ändras.
Arbetsgivaren och ytterst företagets VD är ansvarig om en olycka sker som hade kunnat undvikas.

Härdplaster

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna från våra kunder om härdplaster och hur det fungerar i praktiken.

Att riskbedömningar skall genomföras och dokumenteras, skyltning skall ske och personalen informeras. Dessutom skall läkarundersökning kunna erbjudas.
Arbetare som arbetar med härdplaster skall få en utbildning i de risker detta innebär.
Såvida inte Ert företag besitter väldigt kvalificerade kunskaper om risker med härdplaster bör externa rådgivare konsulteras.
Arbetsgivaren skall erbjuda läkarkontroll för arbetare som jobbar med härdplaster enligt AFS 2014:43 §37f

Tips

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna från våra kunder om kemikaliehantering och hur det fungerar i praktiken.

Finns det en farosymbol på produkten, så bör produkten förvaras i ett skåp när den inte används. Dessutom kan det framgå ur säkerhetsdatabladet om produkten inte får samlagras med andra typer av kemikalier.
Kemikalier som på något sätt reagerar med varandra skall hållas separerade. Detta ska framgå av säkerhetsdatabladet.
Har du frågor om kemikalielagstiftningen eller kemikaliehantering?

Ditt namn (*)

Din epost (*)

Telefon

Fråga