Användarvillkor

Målsättningen är att informationen på denna hemsida skall så långt som möjligt vara korrekt, men tar inte på sig något ansvar för eventuella fel och brister. Informationen på hemsidan publiceras i befintligt skick, utan några, uttryckliga eller underförstådda, garantier eller utfästelser för användbarheten för något särskilt ändamål eller frånvaro av intrång i tredje man tillkommande immateriella rättigheter.

Länkar

Alla länkar på hemsidan visas endast i informationssyfte. cDoc har inte granskat hemsidor som är länkade till bolagets hemsida och ansvarar inte för innehållet på sådana andra tillhöriga hemsidor.

Cookies

Cookies är små textfiler som från en webbplats skickas till användarnas (besökarnas) hårddiskar eller webbläsare för att t.ex. öka funktionaliteten eller för att följa användningen av webbplatsen. cDoc kan komma att använda sådana cookies för att undersöka hur besökare använder vår hemsida och identifiera återkommande besökare.

Det är möjligt att konfigurera en webbläsare så att den förkastar cookies som sparas på hårddisken. Om ni önskar att göra detta, rekommenderar vi er konsultera leverantören av webbläsaren.

S.k. “session cookies” sparas bara på själva webbläsaren och försvinner när webbläsaren stängs av.