Enkel Kemikalie hantering


 

FÖR FÖRETAG SOM GÖR RÄTT SAKER PÅ RÄTT SÄTT!

kemikalieexperter

Våra experter deltar i ert kemikaliehanteringsarbete och är ett stöd i komplicerade frågor.

molnbaserad tjänst

Vi förenklar er kemikaliehantering och samlar all er information i vår molntjänst och app.

med oss följer du lagen

Brister i ert kemikaliehanteringsarbete kan skada ert varumärke.

Förenkla er kemikalie- process

Uppdaterade digitala säkerhetsdatablad

Riskbedömningar

Rapporterar till myndigheter

cDoc i korthet

Enkelt & snabbt

Ett enkelt och användarvänligt verktyg som skapar tydlighet bland era kemiska produkter.

kostNadseffektivt

Vi gör jobbet så du kan fokusera på annat.

FLEXIBELT

Systemet anpassas efter varje kunds unika behov.

EFFEKTIVA PROCESSER

Systemet gör det lätt att göra rätt.

KONTROLL OCH SPÅRBARHET

cDoc hjälper dig att få full kontroll på din kemikaliehantering. Självklart sparas all historik.

MINSKADE RISKER

Risker i arbetsmiljön kan minimeras.

Så här säger våra kunder

Kontakta oss

Lämna meddelande

Industrivägen 19, 302 41 Halmstad

+46 35 10 81 89