Kemikalieinspektionen informerar

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyhet
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Begränsningsdatabasen stänger.
Vi har stängt Begränsningsdatabasen på grund av tekniska problem som gör att sökresultaten inte längre är tillförlitliga.
Vi kommer att se över behovet av denna typ av tjänst och därefter bedöma hur vi går vidare.
Tills vidare hänvisar vi till informationen på följande sidor:


På den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats kan du söka efter kemikalier och få reda på om de är begränsade.
Denna sökfunktion omfattar bara ämnen som är begränsade inom Reach-förordningen, CLP-förordningen, Biocidförordningen och PIC-förordningen.


Hur påverkar det då slutanvändaren/våra kunder?
Vi frågar vår expert Olof Norrlöw, Docent i Biokemi.

”Tillsvidare får ni kunder som skall söka i Kemis begränsningsdatabas lägga ner lite mer tid för att hitta eventuella begränsningar för vissa kemikalier.”


Finns det något mer sätt?
– Fråga oss på cDoc.

Lämna ett svar