Kemikalieinspetionens förslag toll regeringen

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyhet
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Nyligen överlämnade Kemikalieinspektionen förslag till strategi och tre nya etappmål för farliga ämnen till regeringen. Förslagen är inriktade på att förebygga skadliga effekter på människor och miljö, och ska
bidra till att stärka arbetet för att uppnå riksdagens miljömål och de globala målen för hållbar utveckling.

Enligt förslaget till regeringen ska målen vara uppnådda 2030.

Några korta frågor och svar från vår docent i biokemi, Olof Norrlöw:

Påverkar detta förslag en vanlig nedströmsanvändare?
– Nej, men det är bra att veta att förbättringsarbete pågår.

Vad bör man tänka på i ett långsiktigt perspektiv?
– Man bör alltid sträva efter att försöka byta ut farliga kemikalier i sin verksamhet mot
mindre farliga kemikalier.

En sista fråga, Vem vinner Melodifestivalen i morgon?
– Ingen aning, det ligger utanför mitt kompetensområde. 

Lämna ett svar