Kemikalieinspektionen lättar på reglerna

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyhet
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens från kravet om godkännande för desinfektionsmedel med ämnena 1-propanol och 2-propanol. Kemikalieinspektionen öppnar också upp för fler företag som vill tillverka och sälja desinfektionsmedel utan hänsyn till den så kallade artikel 95-listan.

– Sverige är i ett extraordinärt läge på grund av coronaviruset och efterfrågan på handsprit och desin-fektionsmedel är stor inom bland annat sjukvården. Med dessa tillfälliga regel-lättnader kan fler aktörer tillverka och sälja de desinfektionsmedel som sjukvården har ett skriande behov av, säger Agneta West-erberg, ställföreträdande generaldirektör på Kemikalieinspektionen.

Vi frågade vår vd Christer Palmqvist på cDoc:

Vad anser du om dessa lättnader?

– Vi måste underlätta för de verksamheter som har möjlighet att hjälpa Sverige.


Vad tycker du att företag bör göra rörande COVID19?

 – Framför allt måste företaget skydda medarbetarna, och begränsa smittspridning.
Därför rekommenderar jag alla företag att ha en policy för detta, samt en krisberedskapsplan.

Det betyder att produkter avsedda för yt- eller handdesinfektion som innehåller dessa ämnen inte längre behöver godkännas av Kemikalieinspektionen innan de kan säljas på den svenska marknaden. Dispensen gäller omedelbart och fram till den 16 september 2020.

Kemikalieinspektionen accepterar också från och med nu tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan i EU:s biocidförordning. Detta ställningstagande innebär att myndigheten inte kommer att kontrollera ifall leverantörer av desinfektionsmedel är med på listan. Detta gäller till och med den 30 juni. Syftet med ställningstagandet är att öka tillgången till desinfektionsmedel i Sverige i den rådande situationen med spridning av coronaviruset.

För att ett desinfektionsmedel ska säljas på svenska marknaden krävs att det säljande företaget, eller företagets ämnes- eller produktleverantör finns med på den så kallade artikel 95-listan, namngiven efter artikel 95 i EU:s biocidförordning. Regeln innebär att om ingen i leverantörskedjan med på listan så får desinfektionsmedlet inte säljas även om medlet är godkänt. 

Lämna ett svar