Du visar för närvarande Chemical Documentation (cDoc AB) hjälper sina kunder med leverantörsmärkning av SDB
NYHET - leverantörsmärkning av SDB

Chemical Documentation (cDoc AB) hjälper sina kunder med leverantörsmärkning av SDB

Sent i december tog Echa fram en ny vägledning till Reach som innebär bland annat följande:

”I vissa situationer kan det vara nödvändigt att ange fler än en leverantör i samma leveranskedja. Det bör till exempel noteras att en distributör också är en leverantör och därför måste denne alltid lägga till sina kontaktuppgifter i avsnitt 1.3 i säkerhetsdatabladet, även när denne använder säkerhetsdatabladen från sin leverantör utan att ändra innehållet. Om ingenting annat ändras kan det vara tillräckligt att behålla den tidigare leverantörens kontaktuppgifter och lägga till den faktiska leverantörens kontaktuppgifter med en stämpel.”

Detta innebär att varje led i kemikaliekedjan fram till nedströmsanvändaren måste förse säkerhetsdatabladet med sina kontaktuppgifter. Om en nedströmsanvändare köper samma produkt från flera olika leverantörer måste de ha ett säkerhetsdatablad för varje leverantör.

Chemical Documentation (cDoc AB) har en automatiserad lösning för detta.
Om ni är intresserade kan ni kontakta:
Kent Sahlgren
Tel: 070-335 59 86
E-mail: kent.sahlgren@cdoc.se.

Lämna ett svar