You are currently viewing Årets Stipendium
Stipendium - Karl Fredberg

Årets Stipendium

Karl Fredberg på Vadsbogymnasiets byggprogram har i år fått cDocs arbetsmiljöstipendium. Stipendiet om 2 000 kr tilldelas årligen en elev som visat god förståelse i arbetsmiljöfrågor och som har tagit ett stort ansvar för hela gruppen. Motivering: Karl Fredberg Har genom de 3 år han gått på Vadsbogymnasiet visat att han känner ett arbetsmiljöansvar mot sig själv och sina arbetskamrater. Detta har han visat genom de riskbedömningar han gjort i sina loggböcker. Han har alltid haft god ordning och reda runt sig och sin arbetsplats. På sin APL har Karl fått goda vitsord om hur han tänker på både hantering av material och hur han är socialt som person. Han har förståelse för innebörden av hållbart byggande både ekonomiskt och med resursanvändning. Han har alltid varit noggrann med att använda sin personliga skyddsutrustning och hur han jobbar ergonomiskt. Slutligen i sitt gymnasiearbete har han visat att han i sina planeringar tänker säkert ur arbetsmiljösynpunkt. Karl är en värdig stipendiat som genomfört sin gymnasietid på ett berömvärt sätt och vi önskar honom all lycka i framtiden. #Vadsbogymnasiet #cDoc #Arbetsmiljöstipendium

Även uppmärksammad i Mariestads Tindningen:
https://www.mariestadstidningen.se/2021/06/14/karl-prisades-for-arbetsmiljoansvar/

Lämna ett svar