Du visar för närvarande Chemical Documentation cDoc AB hjälper sina kunder med att ta fram en kemikaliepolicy
nyhet - kempolicy

Chemical Documentation cDoc AB hjälper sina kunder med att ta fram en kemikaliepolicy

som underlättar styrningen av arbetet och underlättar kommunikationen till marknaden.
I processen ingår bland annat:

  • Nuläge. Hur ser kemikalieanvändningen ut idag?
  • Risker. Vilka risker medför nuvarande kemikalieanvändning?
  • Prioriterade förbättringsområden. Vilka förbättringar är lämpligast att arbeta med framöver?
  • Inköp/avrop. Hur styrs införsel av kemikalier upp? Nya kem?
  • Substitution. Hur ska arbetet med att ersätta kemikalier mot bättre alternativ gå till?
  • Mål. Ska policyn innehålla en viljeinriktning för målarbetet?

    Vid intresse kontakta Kent Sahlgren på 070-3355986 eller mejla kent.sahlgren@cdoc.se

Lämna ett svar