Du visar för närvarande Billiga elprylar innehåller farliga kemikalier

Billiga elprylar innehåller farliga kemikalier

En nyligen genomförd tillsyn har avslöjat att nästan hälften av alla laddare, hörlurar och annan hemelektronik innehåller farliga kemikalier som inte är tillåtna inom EU. Produkter från okända varumärken är mest omtalade.

Även om produkterna inte omedelbart hotar konsumenternas hälsa, ökar de den totala exponeringen för farliga kemikalier i vardagen. Det är därför viktigt att få bort dem från marknaden.

De vanligaste farliga ämnena är bl. a bly, kadmium, ftalater och kortkedjiga klorparaffiner.
Totalt granskades 98 produkter från 24 mindre och medelstora företag som importerar varor som inte uppfyller EU:s lagkrav . Många av dessa företag är e-handelsföretag som direktimporterar produkter från länder som Kina.

Det mest oroväckande är att majoriteten av de produkter som innehöll för höga halter av farliga kemikalier faktiskt hade CE-märkning, vilket normalt indikerar att produkten uppfyller EU:s lagkrav men tydligen inte alltid är en garanti för kvalitet.

Företagen har ansvar för att säkerställa att deras produkter är säkra och fria från otillåtna ämnen. Kemikalieinspektionen har anmält 15 företag för misstänkta miljöbrott, men samtliga företag har frivilligt dragit tillbaka produkter med för höga halter av farliga ämnen från marknaden.

Som konsument har du också en viktig roll genom att vara försiktig med att köpa lågprisvaror, särskilt från okända varumärken, då de oftast innehåller farliga ämnen. Vidare bör du vara uppmärksam när du handlar från länder utanför EU, då deras produkter kan innehålla förbjudna ämnen inom unionen.

Källa: Kemikalieinspektionen

Upptäck cDoc – Din pålitliga partner för molnbaserad kemikaliehantering!
cDoc är den ultimata lösningen för säkerhetsdatablad och generella riskbedömningar. Med vår avancerade molnbaserade plattform kan du enkelt och effektivt hantera alla dina kemikalier.

Lämna ett svar