Du visar för närvarande PFAS-föroreningar i dricksvatten
PFAS-föroreningar i dricksvatten

PFAS-föroreningar i dricksvatten

PFAS har under lång tid varit ett ämne för diskussion forskning. Det är väl känt att PFAS finns i vårt svenska dricksvatten och att detta är problematiskt eftersom exponering över lång tid kan orsaka hälsoeffekter. EU:s kommande förändring av gränsvärde för PFAS i dricks-vatten kommer få många kommuner att jobba mer för att få ner halterna. PFAS, eller per- och polyfluorerade alkylämnen, är en grupp syntetiska kemikalier som människan skapat. PFAS finns i många olika uppsättningar men de vanligaste grupperna är PFOS och PFOA. PFAS ämnena tål mycket höga temperaturer, kan både ha vatten- och fettavvisande egenskaper och är svårnedbrytbara. Dessa kemikalier är därför vanliga i funktionskläder, non-stickpannor, rengöringsmedel, impregneringsmedel och i brandskum.

Redan sedan 2010 har vetskapen om PFAS i dricksvatten i Sverige funnits. Flera kommuner, såsom Halmstad, Karlskrona och Västerås, är särskilt drabbade med höga halter av PFAS i sitt dricksvatten. Detta är mycket på grund av användningen av PFAS inom flygbrandsläckning.

Med EU:s nya gränsvärden för PFAS kommer åtgärder behöva vidtas om halterna för PFAS 21överstiger 100 ng/l och PFAS 4 överstiger 4 ng/l, vilket några av kommunerna överskrider i dagsläget. Detta innebär en ökad press på kommuner för att vidta åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och skydda allmänhetens hälsa.

En av de mest oroande egenskaperna hos PFAS är dess persistens och förmåga att bioackumulera, detta innebär att ämnet är mycket långlivat i miljön och kan ansamlas i levande organismer, inklusive människor. Exponering över lång tid av PFAS kan kopplas till en rad potentiella hälsoproblem, skador på levern, immunsystemet och reproduktions-organen.

Dessutom är det känt att PFAS kan vara cancerogena, vilket innebär att de kan öka risken för cancer. De halter vi får i oss idag genom mat och vatten är inte akut skadliga, men exponering över lång tid kan skapa hälsoeffekter eftersom ämnet kan lagras i kroppen. Det kan även vara mer skadligt för barn än vuxna eftersom den intagne halten är stor i jämförelse med barnets kroppsvikt.

Hos oss på cDoc kan du ta del av vidare information och diskussion om de olika PFAS ämnena, men också andra kemikalier för att kemikalier inte ska hamna i vårt dricksvatten.

Kontakta kent.sahlgren@cdoc.se för att bli kund hos oss på cDoc för att skaffa dig vetskap om dina kemikalier.

Källa: Kemikalieinspektionen, Naturskyddsföreningen, Livsmedelsverket.

Lämna ett svar