Du visar för närvarande Herbicider i historien
Herbicider i historien

Herbicider i historien

Herbicider är en typ av kemisk blandning som används för att bekämpa oönskad växtlighet. Dessa bekämpningsmedel har varit en viktig del av jordbruket och trädgårdsbruket under lång tid, och deras användning sträcker sig långt tillbaka i historien. Herbicider är mycket effektiva och användbara men med bristande kunskap om dess konsekvenser och lämplig skyddsutrustning kan kemikalierna vara mycket skadliga.

Under 1970-talet var herbiciden Hormoslyr vanligt förekommande inom skogsbranschen. Med hjälp av flygplan och manuell besprutning spreds herbiciden för att bekämpa lövträd i skogarna, med syftet att skapa den monokultur som skogsbolagen eftersträvade. Detta bekämpningsmedel var ett mycket billigare och mer effektivt alternativ än det manuella sättet att ta bort lövsly. Herbiciden blev snabbt en betydande konkurrent till tidigare använda metoder och bekämpningsmedel. De som arbetade med bekämpningsmedlet hade inte skyddsutrustning och hygienrutinerna var bristfälliga då arbetarna sällan tvättade händerna. Man var då ovetandes om kemikaliernas hälsoeffekter på människor. Hormoslyr innehåller fenoxisyror och en liten mängd dioxiner, vilket är farliga ämnen som kan orsaka fosterskador och cancerogena tumörer. Människor som exponeras av Hormoslyr drabbades senare av cancer.


En annan herbicid som orsakade hälsoeffekter var Agent Orange. Under Vietnamkriget använde USA herbiciden Agent Orange för att förstöra för sina fiender. Denna herbicid innehöll kemikalier som påverkade de soldater som exponerats samt befolkningen som bodde i det kontaminerade området hårt. Missfall, fosterskador, cancer och neurologiska problem är några av de hälsoeffekter Agent Orange gav.


Dessa händelser visar vikten av att förstå potentiella konsekvenserna av kemikalier innan användning . Idag förväntas vi att ha mer koll på våra farliga kemikalier i verksamheterna. Genom att ta del av uppdaterade säkerhetsdatablad kan man få information hur man ska hantera kemikalier, vilka faror som kan uppstå och eventuell skyddsutrustning för att motverka arbetsmiljöskador och effekter på folkhälsa. Uppdaterade säkerhetsdatablad är oerhört viktigt för att skapa en god och säker arbetsmiljö på jobbet så att ingen far illa eller utsätter sig för risker.


Vi på cDoc jobbar i linje med kemikaliemyndighetens bekämpningsmedelsregister för att se om verksamheters herbicider och biocider är godkända eller inte. Vi erbjuder även substitution om en kemikalie inte är godkänd eller har hög risknivå vid en riskbedömning. Hos oss kan du ta del av utbildningar, uppdaterade säkerhetsdatablad och få information om hur du ska hantera olika kemikalier. Tillsammans skapar vi en god och säker arbetsmiljö.


Källor:
Skogskunskap, Kemikalieinspektionen,
Östlund, L., Laestander, S., Aurell, G., Hörnberg, G. (2021). The war on deciduous forest:
Large-scale herbicide treatment in the Swedish boreal forest 1948 to 1984 . Springer Link
51: s.1352-1366 . https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-021-01660-5
(Hämtad 13-02-2024)

Lämna ett svar