Du visar för närvarande ECHA

ECHA

Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA,  är en av Europeiska unionens byråer som ägnar sig åt data om och utvärderingsprocedurer för farliga kemikalier inom EU. Byrån grundades 2007 och ersatte den tidigare Europeiska kemikaliebyrån. ECHA har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland. ECHA samarbetar med EU-kommissionen och EU-länderna för att identifiera ämnen som kan vara farliga och besluta om EU-regler för riskhantering. ECHA arbetar för en säker användning av kemikalier och genomför EU:s nya kemikalielagstiftningar och bidrar därmed till bättre folkhälsa, miljö, innovation och konkurrenskraft i Europa. 

ECHA hjälper verksamheter att uppfylla EU:s lagstiftning för kemikalier och biocider genom:

  • Reach Förordningen
  • Klassificering, märkning och förpackning (CLP) 
  • Biocidförordningen (BPR) 
  • Förhandsgodkännande (PIC) 

Myndigheten samarbetar med internationella organisationer och aktörer för att bidra till säker användning av kemikalier samt så informerar de om kemikalier och säker användning i sin databas som är gratis att använda. ECHA har flera olika målgrupper som kan dra nytta av deras arbete, till exempel så skyddas människorna och miljön tack vare färre farliga kemikalier och miljögifter som bidrar till säkrare produkter.  Konsumenter kan ta reda på om produkterna i affären innehåller farliga kemikalier. Användarna får bättre information om riskerna och hur de ska hantera kemikalier på ett säkert sätt – i jobbet eller hemma. 

Med cDoc följer du lagen och förutom att tillhandahålla olika rapporter för att få fram de fakta som behövs för att rapportera till myndigheter, kan vi också agera som myndighetsombud.  Hör av er till Kent.Sahlgren@cdoc.se för mer information.  

Källa: ECHA.euLägg till din rubriktext här

Lämna ett svar