Du visar för närvarande Inventering av kemiska produkter

Inventering av kemiska produkter

Inventering är grunden för kemikalieförteckningen, som ska ge en fullständig överblick av alla kemikalier på ett företag och utgöra grunden för det fortsatta arbetet med riskbedömning och substitution av kemikalier. Att inventera innebär att ditt företag går igenom alla kemikalier som hanteras i verksamheten. Kemikalier förekommer både i flytande form såsom oljor och vätskor, i fast form i olika material och varor, till exempel plast, papp och textil och till sist kan de vara i pulver- eller gasform i till exempel aerosolprodukter.  Kemikalier finns på varje arbetsplats i olika former. 

Den som sätter ut en kemisk produkt eller vara på marknaden ansvarar för att den inte utgör en risk för människor eller miljö. För kemiska produkter finns det krav både i egenkontrollförordningen i miljöbalken och i arbetsmiljöverkets föreskrifter på att en kemikalieförteckning ska finnas. Syftet med en kemikalieförteckning är att kartlägga vilka kemikalier som hanteras på arbetsplatsen och om dessa utgör någon risk. Minimikravet för en kemikalieförteckning är att den måste innehålla namnet på den kemiska produkten och produktens klassificering enligt CLP-förordningen. Kemikalieinspektionen rekommenderar även att förteckningen innehåller information om produktens ämnesinnehåll och ämnenas klassificeringar.  Då är det enklare att säkerställa att lagar och regler inom kemikalieområdet efterlevs.

På cDoc arbetar vi tillsammans med företag för att ta fram en fullständig kemikalieförteckning. Vi hjälper också till med ytterligare information som underlättar verksamhetens möjligheter att bedriva ett proaktivt kemikaliearbete och byta ut farliga kemikalier. För att bli kund hos oss på cDoc tar ni kontakt med Kent.Sahlgren@cdoc.se

Källa: KemikalieinspektionenLämna ett svar