Välkommen till kemikaliedokumentation.se

Tjänsten och webbplatsen kemikaliedokumentation.se och Kemikalieregistret.se drivs av Chemical Documentation cDoc AB (nedan benämnd “Vi, Oss, Vår Tjänst”), Industrivägen 19, 302 41 Halmstad. 

På vår sida kan du som kund (nedan benämnd “Du, er, ert, användaren eller Ni”) registrera vilka kemiska produkter ert företag använder.

Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se erbjuder sina tjänster till dig, med förbehåll för följande användarvillkor, som kan komma att uppdateras av oss från tid till annan utan meddelande till dig.

Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se får ej användas av privatpersoner. Tjänsten riktar sig endast till företag registrerade i Norden.

Om Du använder webbsidan och/eller någon av våra tjänster är Du skyldig att följa dessa Allmänna villkor, vilka reglerar ditt användande av webbsidan och tjänster.

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, och/eller när du loggar ut. 

Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och/eller information du uppger om ditt företag.

Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se använder vanliga Internet teknologier, som tex cookies för att hålla koll på interaktioner med hemsidan.

Användning av information

Kemikalieregistret.se/Kemikalieregistret.se och cDoc använder den insamlade informationen för att kunna leverera den service du önskar.

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov

Förbättra vår hemsida

Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp

Kontakta dig via e-post eller telefon

Kunna erbjuda dig anpassad information om företagets eller partners aktiviteter och erbjudanden.

Datasäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

Kunddata

Användare av Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se kan registrera data eller information i Kemikaliedokumentation.se molntjänst.

Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se kommer inte granska eller distribuera kundens information, förutom för att erbjuda önskade tjänster och support.

Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se kan även dela informationen med myndigheter om det krävs av lagen.

Kommunikation

Alla marknadsförings email från Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se kommer inkludera information om hur användaren kan avböja att få framtida marknadsföringsmail från Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se.

Alla användare kan se och själv hantera alla sin användarinformation via molntjänsten.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Cookies

I de fall vi använder cookies görs det för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare.

Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc.

Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Du kan även avsluta tjänsten genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter i slutet av denna sida.

Tillåten och otillåten användning

Besökaren får inte använda dokumentation, mallar eller annat material i en kommersiell verksamhet som rimligen kan anses vara en verksamhet som konkurrerar med Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se.

Du ansvarar för de handlingar som görs under ert konto.

Du åtar sig att inte avslöja användarnamn och lösenord för ert konto på Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se till annan part.

Om Du får kännedom om att inloggningsuppgifterna kommit utomstående till del skall Du omgående se till att byta lösenord.

Ansvarsbegränsning

Vi ingen skyldighet att utge någon ersättning till Er för den eventuella skada som Du skulle kunna lida till följd av att hemsidan eller tjänsten inte motsvarade dina förväntningar. Vi ersätter aldrig indirekta skador eller förluster.

Vi ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se och har rätt att göra ändringar i det material och den information som finns på webbplatsen. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som behövs för nyttjande av webbplatsen, t.ex. åtkomst till internet, webbläsare, e-post m.m.

Du är själv ansvarig för all information som Du lägger upp eller skriver på allmänna forum på webbplatsen samt att Du har alla nödvändiga rättigheter för att lägga upp informationen. Vi har rätt att radera uppgifter som skrivits på allmänt tillgängligt forum på webbplatsen samt inlägg som är stötande, olämpliga eller annars bryter mot dessa Allmänna Villkor eller tillämpad lag.

Om Du ser sådana uppgifter som beskrivs i denna punkt är vi tacksamma om du kontaktar oss via e-post support@cdoc.se .

Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter som omfattar tjänsterna på Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se och de tekniska lösningarna som används för tillhandahållande av dessa, utformning av gränssnitt, programvara, och systemarkitektur och design tillhör kemikalieregistret.se och får ej användas av användaren i en vidare utsträckning än som följer av funktionerna i tjänsten eller som uttryckligen anges i dessa villkor. Under inga omständigheter förvärvar Ni som användare eller tredje man några immaterialrättigheter till tjänsten eller till den programvara eller de tekniska lösningar som används i tjänsten eller till eventuella varumärken som tillhör eller nyttjas av kemikalieregistret.se.

Du förbinder er att följa gällande upphovsrättsliga regler, andra eventuella relevanta immaterialrättsliga regler, regler om skydd för personuppgifter, marknadsrättslig lagstiftning och annan relevant lagstiftning när Ni använder er av informationen som tillhandahålls via tjänsten Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se.

Ni som användare erhåller genom detta avtal ingen rätt att framställa exemplar av (kopiera) och/eller, överföra, sprida, framföra eller på annat sätt göra tillgängligt för allmänheten eller utomstående, material som tillhandahållits av Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se.

Tillgänglighet 

Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se är normalt tillgänglig via Internet dygnet runt sju dagar i veckan. Tillgängligheten är inte alltid övervakad, alternativt övervakad genom jour. Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se kan således ej garantera att Tjänsterna är fria från avbrott, fel eller störningar.

Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se har rätt att vidta åtgärder som påverkar ovannämnda tillgänglighet, om Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se anser detta vara nödvändigt av tekniska, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl. 

Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se ansvarar inte för er tillgång till Internet och att Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se ansvarar inte för bristfälligheter i er internetanslutning eller annan utrustning.

Rättelse av fel

Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se skall åtgärda fel eller brister på ett sätt Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se finner lämpligt. Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se har rätt att stänga webbsajten och tjänsterna på denna för underhållsarbete eller uppgradering.

Ändringar av villkoren eller tjänsterna

Tjänsterna på Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se kommer löpande att vidareutvecklas. Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se har därför rätt att från tid till annan utföra ändringar i tjänsterna så som erbjudandet, allmänna villkoren, rutinerna för drift, tekniska system eller liknande.

Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se strävar efter att i möjligaste mån tillse att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt.

Ni som användare av webbtjänsterna, eller annan tredje part, har inte rätt att gentemot Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

Avstängning

Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se har rätt att med omedelbar verkan stänga av ert användarkonto från tillgång till Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se, om

a) Ni använder tjänsten på ett sätt som innebär överträdelse av Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se allmänna villkor,

b) Ni trots tillsägelse sprider reklam, meddelanden eller kommentarer som kan anses stötande eller mindre passande. Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses stötande eller mindre passande.

Tillämplig rätt och tvist förfarande

Svensk rätt skall tillämpas på dessa villkor och Parternas avtalsförhållande. Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och avtalsförhållandet rörande tjänsterna skall avgöras av svensk domstol.

Samtycke

Genom att bli medlem godkänner du att Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se lagrar de uppgifter du lämnat i syfte att användas för de tjänster Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se och dess samarbetspartners erbjuder.

Kemikaliedokumentation.se/Kemikalieregistret.se kan också inhämta uppgifter från privata och offentliga register och komplettera företagsuppgifterna med dessa.

Genom att registrera dig på vår webbplats godkänner du som användare våra användarvillkor och att ni uppfyller ovan nämnda krav för användning.

Kontaktuppgifter

Industrivägen 19

302 41 Halmstad

support@cdoc.se

+46 35 10 81 89