Läs mer om artikeln
CMR-ämnen

CMR-ämnen CMR är ämnen som är klassade som cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande, det vill säga ämnen som kan orsaka cancer, genetiska defekter eller skada fertiliteten. För att en blandning ska…

Fortsätt läsa
Läs mer om artikeln
Lösningsmedel

Lösningsmedel Lösningsmedel är substanser som har förmågan att lösa upp gaser, vätskor och fasta ämnen. De används vanligtvis i olika branscher för rengöring och för att justera viskositeten hos olika…

Fortsätt läsa
Läs mer om artikeln Utveckla din kunskap inom kemikaliehantering med cDoc AB!
Utveckla din kunskap inom kemikaliehantering med cDoc AB!

Utveckla din kunskap inom kemikaliehantering med cDoc AB!

🔬📚 Utveckla din kunskap inom kemikaliehantering med cDoc AB! 🌟Som företagare är det av yttersta vikt att ha en djupgående förståelse för hanteringen av kemikalier och säkerheten som omger dem.…

Fortsätt läsaUtveckla din kunskap inom kemikaliehantering med cDoc AB!
Läs mer om artikeln Webinarium: Optimera din kemikaliehantering
Webinarium: Optimera din kemikaliehantering

Webinarium: Optimera din kemikaliehantering

Kemikalier används inom de flesta verksamheter, det kan röra sig om allt från rengöringsprodukter för lokalvård till skärvätskor inom industrin eller avfettningsmedel inom fordonstvätt.Oavsett vilken farosymbol som förekommer på produkten/ämnet…

Fortsätt läsaWebinarium: Optimera din kemikaliehantering
Läs mer om artikeln Diisocyanater
Diisocyanater

Diisocyanater

Vad är diisocyanater?Diisocyanater är en grupp av ämnen som framför allt används för att tillverka polyuretanplaster. Många diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma hos de som utsätts för…

Fortsätt läsaDiisocyanater