Image

Enkelt att komma igång

Skapa organisationsträd

Här kan man bygga sin egen organisation med obegränsat antal underavdelningar.

Utbildning av administratörer och medarbetare

För att Ni på enklaste sätt ska kunna använda cDoc, håller vi i en utbildning, som består i två delar (en för användare, samt en för administratörer).

Image

Steg 1: Inventering

Kemdatabasen SAREQ

För att underlätta Ert arbete med inhämtande av SDB, har Ni tillgång till en databas, bestående av ett stort antal SDB, som Ni kan söka bland.

  • All information i SAREQ är inlagd manuellt av svensk personal, med kompetens avseende kemikaliehantering.
  • All information i SAREQ är kvalitetsgranskad, för att säkerställa hög kvalitet.
  • Säkerhetsdatabladen i SAREQ uppdateras kontinuerligt.
  • Vi granskar Era SDB, och upplyser om information är bristfällig på säkerhetsdatabladet.
  • SAREQ är kopplat mot de restriktionslistor som finns. Här görs en matchning av de ingående ämnen som finns i kemikalien, mot restriktionslistorna. Kontroll mot dessa listor sker varje natt, vilket gör att Ni har färsk information när dagen börjar.

Inventering av Era kemikalier

För att det ska vara enkelt för Er, bokar vi en tid, där vi genomför inventeringen på plats. Det enda vi behöver hjälp med, är att Ni visar oss var Ni har Era kemikalier.

Image

Steg 2: Riskbedöming

Vi har två typer av riskbedömningar:

Dels en generell riskbedömning, samt en aktivitetsbaserad riskbedömning, i enlighet med AFS 2014:43.

Aktivitetsbaserade riskbedömningar

Arbetsgången vid riskbedömning kan delas in i fem steg:

Planera Välj ut områden som ska riskbedömas.

Samla information Samla in information som behövs för att hitta riskkällor och värdera hur allvarliga dessa är.

Hitta riskkällor Ta reda på hur olycksfall eller olycksfall kan uppkomma och vilka som kan påverkas.

Värdera risken Uppskatta hur allvarligt konsekvensen kan bli, och hur ofta dessa kan uppträda.
Värdera den samlade risken och bestäm åtgärdsbehov.

Föreslå åtgärder Föreslå åtgärder och värdera effekten av dessa. Är föreslagna åtgärder tillräckliga?

Generella riskbedömningar

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift “kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43” skall riskbedömningar göras innan arbete med kemikalier påbörjas.

Vid en generell riskbedömning, tas följande i beaktning:

Definiera rekommenderade användningsområden Här beskriver vi de användningsområden, som denna kemikalien är tänkt att användas till.

Att tänka på vid förvaring Alla kemikalier måste förvaras. Här beskriver vi vad man bör beakta vid förvaring.

Skyddsutrustning För att undvika onödiga risker, så ska man använda erforderlig skyddsutrustning. Under denna punkt listar vi den.

Åtgärder vid första hjälpen Här får man reda på vad man skall göra om olyckan är framme.

Värdera risken Vi gör en bedömning på en 5 gradig skala avseende risken att hantera kemikalien. Vi beaktar hälsa, miljö, samt säkerhet, när vi värderar risken.
Vad man bör tänka på vid användning Vi föreslår ev. åtgärder och beskriver effekten av dessa. Är föreslagna åtgärder tillräckliga?

Revidering Riskbedömningarna kommer årligen att revideras, för att Ni ska få en säker arbetsmiljö coh att Ni följer lagen.

Image

Steg 3: Informationsspridning

Distribution av information till medarbetare

Riskbedömningarna kommer att publiceras på en informationsportal.

Då kommer alla medarbetare ha tillgång till riskbedömningarna.
Givetvis kommer Ni ha tillgång till Era säkerhetsdatablad via samma portal.

Här kan man lätt se vilka kemikalier som man har på sin egen avdelning.

Distribution av information till medarbetare via cDoc ”App”

Via vår App kan Ni distribuera alla Era säkerhetsdatablad till Era medarbetare via både android och Iphone. Detta gäller både mobiltelefon och surfplatta.

Image

Steg 4: Kvalitetssäkring

Revision av Era SDB

Under avtalsperioden gör vi en revision av Era säkerhetsdatablad, där vi beaktar följande:

  • Säkerställer att Ni har senaste version av SDB.
  • Kontroll att samtliga sektioner finns med på SDB.
  • Kommenterar om informationen på SDB på något sätt är undermålig.
  • Kommentarer om innehållet i SDB är inaktuellt.
  • Efter fullföljd revision, erhåller Ni ett intyg på att Era SDB är reviderade.

Revision av riskbedömningar

Konsult från cDoc reviderar årligen samtliga riskbedömning.

Image

Långsiktighet

Miljösamordnare

Konsult från cDoc har en månatlig avstämning med kunden om hur arbetet med kemikaliehantering fortskrider, samt är ett bollplank för organisationen.

Support

Har Ni frågor kring kemikaliehantering, eller är det något Ni undrar kring cDoc så ingår det obegränsad support för Er. Supporten har öppet helgfria vardagar mellan kl. 09.00 – 17.00.