Kemikalieutbildning

Från enskilda kurser till hela utbildningskoncept

Genom vår bredd och kompetens kan vi erbjuda verksamhetsnära utbildningar. Välkommen att ta del av cDoc:s utbildningsutbud, se nedan.


Våra utbildningar

Introduktion till kemikalielagstiftningen

Lär dig om vilka lagar och regler som påverkar just dig! Vi går igenom de viktiga delarna i arbetsmiljölagstiftningen (med fokus på AFS 2014:43) och den europeiska kemikalielagstiftningen REACH.

Kemikalielagstiftningen i praktiken

Lär dig mer om hur och varför det är viktigt med rätt kemikaliedokumentation. Vi går igenom säkerhetsdatablad, riskbedömningar och andra delar som påverkar dig och dina medarbetare.

Härdplaster

Lär dig hantera risker, skyddsåtgärder och handhavande av härdplaster. Målet med kursen är att förhindra och förebygga eventuella hälsorisker. Det är ett lagkrav att alla som arbetar med härdplaster ska gå en utbildning var 5 år.

Kontakta oss för att boka tid.

Ditt namn (*)

Din epost (*)

Telefon