Senaste nytt från cDoc.

CMR-ämnen

CMR-ämnen CMR är ämnen som är klassade som cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande, det vill säga ämnen som kan orsaka cancer, genetiska defekter eller skada fertiliteten.

Läs mer »

Lösningsmedel Lösningsmedel är substanser som har förmågan att lösa upp gaser, vätskor och fasta ämnen. De används vanligtvis i olika branscher för rengöring och för

Läs mer »
Herbicider i historien

Herbicider i historien

Herbicider är en typ av kemisk blandning som används för att bekämpa oönskad växtlighet. Dessa bekämpningsmedel har varit en viktig del av jordbruket och trädgårdsbruket

Läs mer »
Webinarium: Optimera din kemikaliehantering

Webinarium: Optimera din kemikaliehantering

Kemikalier används inom de flesta verksamheter, det kan röra sig om allt från rengöringsprodukter för lokalvård till skärvätskor inom industrin eller avfettningsmedel inom fordonstvätt. Oavsett

Läs mer »