så här
fungerar
cdoc


 

SÄKER KEMIKALIEHANTERING. VI GÖR JOBBET OCH NI FÖLJER LAGEN.

Vi erbjuder enkel kemikaliehantering
En kontakt - All kompetens

u3.jpg

Vi automatiserar och förenklar er kemikaliehantering

Då kan ni fokusera på er kärnverksamhet och bli ännu mer framgångsrika.

welcome6.jpg
Kompetens

Våra kemikaliespecialister gör alla riskbedömningar samt leder tillsammans med er kemikaliehanteringen. Känner du dig osäker så finns det alltid någon att fråga.

head4.jpg
Vision

Vår vision är att skapa en giftfri miljö för våra kunder.

kom igång på några minuter

cDoc hjälper dig att följa kemikalielagarna genom dokumentation, hantering och riskbedömning av ditt företags kemikalier. Att registrera dig som kund går snabbt och vi hjälper dig på vägen.

Skapa organisationsträd

Här bygger man sin organisation med obegränsad antal underavdelningar.

Inventering

Ni skickar er kemlista till oss. Därefter hämtar vi hem senaste versionen av säkerhetsdatabladet och lägger in i vår databas. Självklart lägger vi även in de ingående ämnena

Riskbedömning

I nästa steg gör vi en generell riskbedömning av alla era kemikalier

Informationsspridning

Hela er kemikalieförteckning publiceras på en informationsportal som alla medarbetare har tillgång till. Självklart kan man även nå portalen via en app.

Färdigt!

kemikalieexperter

Våra experter deltar i ert kemikaliehanteringsarbete och är ett stöd i komplicerade frågor.

molnbaserad tjänst

Vi automatiserar och förenklar er kemikaliehantering. Allt finns samlat i vår molntjänst och app.

med oss följer du lagen

Brister i ert kemikaliehanteringsarbete kan skada ert varumärke.