Säker kemikaliehantering

cDoc hjälper dig följa kemikalielagarna genom
dokumentation, hantering och riskbedömning
av ditt företags kemikalier.

Vi gör jobbet – Ni följer lagen!

 

Enkel kemikaliedokumentation

cDoc hjälper dig följa kemikalielagarna genom dokumentation, hantering och riskbedömning av ditt företags kemikalier.

Vi gör jobbet Ni följer lagen!

Så här fungerar cDoc


  • Registrera ditt företag.
  • Skapa organisationsträd.
  • Ange vilka och hur mycket kemikalier som finns.
  • Svara på några enkla frågor för riskbedömning.
  • Informera anställda var de kan hitta informationen och hur den ska användas.
  • Färdigt!

Säker kemikaliehantering

Kemikalier kan vara farliga. Därför måste alla företag veta vilka kemikalier de har och hur de ska användas. Om inte företaget vet det hur ska då den enskilde medarbetaren veta det?

Idag finns kemikalier överallt. Det spelar ingen roll vilken bransch du är i, eller hur stort ditt företag är. Kemikalierna bryr sig inte om vart de används, de är lika farliga överallt. Så alla företag behöver veta vilka kemikalier de har och hur de ska användas. Sen finns det olika nivåer på hur bra koll man behöver och vilka skyddsåtgärder som krävs, beroende på hur farliga de kemikalier man har är.
Kemikalier kan finnas i produkten, de kan användas i produktion eller i andra delar som tex städning eller fastighetsunderhåll. Om man inte vet vilka kemikalier man har och hur farliga de är, hur kan man då veta att man arbetar säkert?

Kemikalieförteckning

Vad:
Lagstiftningen kräver att alla företag vet vilka kemikalier de har, hur mycket av varje och vart de finns. Det inkluderar även underleverantörers kemikalier som används i företagets lokaler.

Varför:
Kemikalieförteckningen är grunden till all kemikaliedokumentation. Man måste veta vad man har för att kunna analysera hur man ska jobba. Tex är det stor skillnad på att förvara 1 ton eller 1 liter tändvätska. Dels för de anställda men även om det börjar brinna så att brandkåren vet vad de har att förvänta sig.

Om inte företaget… vet vilka kemikalier de har, hur kan de då veta att deras kemikalier inte är farliga?

Uppdaterade säkerhetsdatablad

Vad:
Lagstiftningen kräver att alla företag har de senaste säkerhetsdatabladen för alla kemikalier företaget har.

Varför:
Anledningen till lagstiftningen är att tillverkaren av kemikalierna uppdaterar säkerhetsdatabladen när forskningen går framåt. Om nya risker upptäckts är det viktigt att alla användare av kemikalierna snabbt ändrar sina rutiner.

Om inte företaget… har det senaste säkerhetsdatabladet riskerar de då inte sina medarbetare och miljön i onödan?

Riskbedömningar

Vad:
Lagstiftningen kräver att alla företag genomför riskbedömningar av arbetsmoment och kemikalier innan de tas i bruk, för att säkerställa att hanteringen sker på bästa möjliga sätt.

Varför:
Det är bättre att tänka efter före än att vara efterklok. Företaget måste säkerställa att riskerna med att använda kemikalierna kan minimeras. Det kan vara att kemikalierna ska förvaras torrt, eller att det krävs extra ventilation när den används eller att gravida inte bör komma i kontakt med kemikalierna.

Om inte företaget… ser till att medarbetarna kan arbeta säkert, vem ska då göra det?

Läs mer om våra riskbedömningar.

Medarbetardelaktighet

Vad:
Lagstiftningen kräver att medarbetare ska se till att de har tillräcklig information för att kunna arbeta säkert.

Varför:
Den medarbetare som hanterar kemikalierna måste ta till sig och förstå informationen om kemikalierna för att den ska göra någon nytta. Sen måste informationen vara på en sådan nivå att medarbetaren förstår vad som krävs. Det räcker inte med att ge medarbetaren 500 sidor säkerhetsdatablad att läsa igenom.

Om inte medarbetaren… bryr sig om informationen från företaget, vad spelar då kvalitén på information för roll?


Intresserad?

 
Vi hör av oss!

Ditt namn (*)

Din epost (*)

Telefon