Information som du förser cDoc-applikationen med

Den information (bilder m.m.) som du förser cDoc-applikationen med kan ibland cashas, d.v.s. sparas lokalt på din telefon eller läsplatta. Du ansvarar själv för hur du hanterar sådan information och för att nyttjande sker på ett tillåtet sätt och med erforderliga medgivanden. Du ansvarar vidare för att, om du så önskar, göra en back-up av ditt system och den information du försett cDoc-applikationen med. Du ansvarar själv för att skydda informationen i cDoc-applikationen på ett lämpligt sätt, t.ex. genom att alltid logga ut ur cDoc-applikationen efter avslutat bruk.